top of page
Info med anledning av covid-19

Under rådande omständigheter är vi extra försiktiga och tänker på avståndet. För att delta ska du vara symptomfri. I övrigt har alla ett ansvar att hålla sig uppdaterad om vad myndigheter ger för riktlinjer.

När det gäller evenemang på restauranger; följer vi de aktuella bestämmelserna.

Vi har avtal med ett bussbolag som vidtagit ett antal åtgärder för att alla ska känna sig trygga. Några av dessa är följande:

- Obligatorisk användning av munskydd ombord (tänk på att masker av standardtyp bör bytas efter 3-4 timmars användning).

- Städning och desinficering görs regelbundet med extra noggrannhet, bl.a. med UV-ljus för att identifiera virus och bakterier på ytor.

bottom of page