Info med anledning av covid-19

Under rådande omständigheter är vi extra försiktiga och tänker på avståndet. För att delta ska du vara symptomfri. I övrigt har alla ett ansvar att hålla sig uppdaterad om vad myndigheter ger för riktlinjer.

När det gäller evenemang på restauranger; följer vi de aktuella bestämmelserna och vi rekommenderar att man sitter med sitt eget sällskap under hela kvällen.

Vi har avtal med ett bussbolag som vidtagit ett antal åtgärder för att alla ska känna sig trygga. Några av dessa är följande:

- Obligatorisk användning av munskydd ombord (tänk på att masker av standardtyp bör bytas efter 3-4 timmars användning).

- På- och avstigning sker genom den mellersta dörren, detta för att göra arbetsmiljön säkrare för bussföraren.

- Städning och desinficering görs regelbundet med extra noggrannhet, bl.a. med UV-ljus för att identifiera virus och bakterier på ytor.

Busstur och covid-19.png